การติดตั้ง Vive Tracker บนมือ ขา หรือวัตถุต่างๆ

 

การติดตั้ง Vive Tracker บนมือ หรือขา หรือวัตถุต่างๆ เป็นการทำให้ระบบ VR สามารถตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือวัตถุต่างๆ และนำมาใช้ในเกม VR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            การติดตั้ง Vive Tracker นั้นทำได้ง่ายๆ โดยให้ผู้ใช้ติดตั้ง Vive Tracker ลงบนมือ หรือขา หรือวัตถุต่างๆ ด้วยการใช้สายยึดที่มากับอุปกรณ์ หลังจากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อ Vive Tracker เข้ากับระบบ VR ที่ใช้งานอยู่ โดยใช้สาย USB หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หลังจากที่ Vive Tracker ได้ถูกติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบ VR แล้ว ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ในเกม VR ได้เลย โดยระบบ VR จะตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนไหวของ Vive Tracker ที่ถูกติดตั้งไว้ และแสดงผลในรูปแบบของการเคลื่อนไหวในโลกเสมือนจริง

           การติดตั้ง Vive Tracker บนวัตถุต่างๆ นั้นมีขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกับการติดตั้งบนมือหรือขา โดยผู้ใช้จะต้องใช้สายยึดที่มากับ Vive Tracker เพื่อทำการติดตั้งบนวัตถุตามที่ต้องการ จากนั้นเชื่อมต่อ Vive Tracker เข้ากับระบบ VR และเริ่มเล่นเกม VR ได้เลย

           การติดตั้ง Vive Tracker บนวัตถุต่างๆ นั้นสามารถนำมาใช้ได้ในหลายๆ แบบ เช่น การติดตั้ง Vive Tracker บนปืน VR จะช่วยเพิ่มความสมจริงในการเล่นเกมยิงปืน VR โดยระบบ VR จะสามารถตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนไหวของปืน VR ได้อย่างแม่นยำ และนำมาแสดงผลในรูปแบบของการยิงปืนในโลกเสมือนจริง

           ถ้าหากผู้ใช้ต้องการใช้ Vive Tracker บนวัตถุต่างๆ อย่างเช่นการติดตั้งบนรถขนาดเล็กที่ใช้ในเกม VR ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ 3D model ของรถมาแล้วพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อสร้างส่วนที่จะใช้ติดตั้ง Vive Tracker ได้เลย

           นอกจากนี้ Vive Tracker ยังสามารถติดตั้งบนวัตถุต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ หรือการสร้างสิ่งต่างๆ ที่มีการเคลื่อนไหวตามแบบจำลองในโลกจริงได้อีกด้วย การติดตั้ง Vive Tracker บนวัตถุต่างๆ นั้นเป็นการเพิ่มความสมจริงและความสนุกในการเล่นเกม VR อย่างมาก และยังเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยี VR อีกด้วย