บริการ Cloud GPU Server

Cloud GPU server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งและใช้งานการ์ดจอแบบ GPU (Graphics Processing Unit) เพื่อให้บริการในการประมวลผลกราฟิกและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการความเร็วสูง โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้จะอยู่บนระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเช่าใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อเครื่องขึ้นมาเอง และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประมวลผลกราฟิกหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการความเร็วสูงในขณะที่ไม่ต้องเสียเวลาและเงินในการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเอง

ทดสอบความเร็วระบบด้วยการ Benchmark GPU สอง OS พร้อมกัน

ทดสอบความเร็วระบบด้วยการ Benchmark GPU และเล่นเกมส์พร้อมกันสองระบบ

ทดสอบความเร็วระบบด้วย Virtual 360 พร้อมกันสองระบบ

Cloud GPU เหมาะกับใครบ้าง?

Video Editor

การใช้ Cloud GPU เพื่อตัดต่อวิดีโอเป็นไปได้ โดยเฉพาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนและมีการใช้เอฟเฟกต์หลายชั้น ซึ่งต้องใช้ความสามารถของ GPU ในการประมวลผลรูปภาพอย่างรวดเร็ว

ความเร็วในการประมวลผล: การใช้ Cloud GPU สามารถประมวลผลวิดีโออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงได้ เนื่องจาก GPU มีความสามารถในการประมวลผลภาพแบบพร้อมกันหลายภาพ (parallel processing) ทำให้เหมาะสำหรับงานตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการในความเร็วในการประมวลผลสูง

ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การใช้ Cloud GPU สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้ เนื่องจากไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำงานตัดต่อวิดีโอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้งานของ CPU อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การเข้าถึงที่สะดวก: การใช้ Cloud GPU สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้งานตัดต่อวิดีโอ

Big data

Cloud GPU ในการใช้ Big data เพื่อประมวลผล Big Data เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการประมวลผล: Cloud GPU มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลข้อมูลมากมาย รวมถึง Big Data ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการใช้ Cloud GPU สามารถประมวลผล Big Data ได้อย่างรวดเร็ว

การปรับแต่งฮาร์ดแวร์: ใช้ Cloud GPU เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งฮาร์ดแวร์ได้ตามความต้องการ ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลของ Cloud GPU ตามความต้องการได้ความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า: การใช้ Cloud GPU เพื่อประมวลผล Big Data มีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว นอกจากนี้ การใช้ Cloud GPU ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อระยะไกล: การใช้ Cloud GPU สามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกันกี่พันกิโลเมตรก็ตาม

Machine Learning

Cloud GPU เพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากโมเดลที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาน้อยกว่าโมเดลที่มีขนาดเล็ก โดย Cloud GPU

ความเร็วในการเรียนรู้ของโมเดล: Cloud GPU มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ทำให้สามารถเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการปรับแต่งการเรียนรู้: การใช้ Cloud GPU สามารถช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการเรียนรู้ของโมเดลได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า: การใช้ Cloud GPU เพื่อการเรียนรู้ของเครื่องมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว นอกจากนี้ การใช้ Cloud GPU ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อระยะไกล: การใช้ Cloud GPU สามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ

Encyption / Decyption

การใช้ cloud GPU ในการ encrypt ข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ encrypt ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการประมวลผลนานเมื่อใช้ CPU หรือ GPU ธรรมดา

การใช้ cloud GPU ในการ encrypt ข้อมูลนั้นต้องใช้โปรแกรมที่รองรับการใช้ GPU ด้วย เช่น CUDA หรือ OpenCL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลบน GPU โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ encrypt ข้อมูลที่ใช้วิธีการแบบ symmetrical encryption ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าวิธีการ encrypt แบบ asymmetrical encryption

นอกจากนี้การใช้ cloud GPU ยังช่วยลดต้นทุนในการใช้งานด้วย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงทุนในการซื้อ GPU เพิ่มเติม และยังช่วยลดการใช้พื้นที่ใน Data Center ด้วยเนื่องจาก GPU จะมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบพาราเลลที่มากกว่า CPU โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากในการติดตั้ง

3D Modeling

การใช้ Cloud GPU เพื่อการสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Modeling) เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดย Cloud GPU

ความเร็วในการประมวลผล: Cloud GPU มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลที่มีความซับซ้อน ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการปรับแต่งการสร้างแบบจำลอง: การใช้ Cloud GPU ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการสร้างแบบจำลองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองที่มีความสมจริงสูงขึ้นได้

การเชื่อมต่อระยะไกล: การใช้ Cloud GPU สามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า: การใช้ Cloud GPU เพื่อการสร้างแบบจำลองสามมิติมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว นอกจากนี้ การใช้ Cloud GPU ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องการสำหรับการสร้างแบบจำลองสามมิติ

Gamer / PC

สามารถใช้ Cloud GPU สำหรับเล่นเกมโดยให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลที่ทรงพลังและความสามารถด้านกราฟิกขั้นสูงผ่านระบบคลาวด์ บริการเกมบนระบบคลาวด์ช่วยให้เกมเมอร์สตรีมเกมผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ของตนได้ ซึ่งอาจรวมถึงพีซี แล็ปท็อป อุปกรณ์พกพา หรือแม้แต่สมาร์ททีวี

ด้วยการใช้ cloud GPU สำหรับการเล่นเกม เกมเมอร์สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพงหรือจำเป็นต้องอัพเกรดอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปบริการเกมบนระบบคลาวด์จะให้การเข้าถึงคลังเกมที่สามารถเล่นได้ตามความต้องการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อเกมทีละเกม

บริการเกมบนคลาวด์ยังช่วยให้เกมเมอร์สามารถเล่นเกมบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตราบใดที่พวกเขามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ สิ่งนี้ทำให้เกมเมอร์สามารถเล่นเกมโปรดบนอุปกรณ์ที่อาจไม่มีพลังการประมวลผลหรือความสามารถด้านกราฟิกที่จำเป็นในการรันเกมแบบเนทีฟ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-0000-199

*** LINE ID: @metaxr ***