การนำ Robomaster TT ไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ

Robomaster TT เป็นโดรนขนาดเล็กราคาประหยัดจาก DJI ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

งานถ่ายภาพและวิดีโอ

Robomaster TT มาพร้อมกับกล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซลที่สามารถบันทึกภาพและวิดีโอความละเอียด HD720P30 ได้อย่างคมชัด นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพแบบมุมกว้างได้อีกด้วย ทำให้สามารถใช้ Tello Talent ถ่ายภาพและวิดีโอเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ

งานสำรวจและตรวจตรา

Robomaster TT สามารถใช้บินสำรวจพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้สามารถใช้ในงานสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติ สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง หรือสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

การศึกษา

Robomaster TT สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนและการเรียนรู้ด้านการบินและเทคโนโลยีโดรนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Tello Talent ยังมีโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเรียนรู้วิธีการบินและใช้งาน Tello Talent ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย