การใช้งานของ Xreal Beam

Xreal Beam เป็นอุปกรณ์เสริมของแว่น XREAL Air ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อแว่น XREAL Air เข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ โดย XREAL Beam จะเปลี่ยนหน้าจอของทุก ๆ อุปกรณ์ ให้กลายเป็นหน้าจอแบบ Spatial Display ได้หมด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน เครื่องเกมคอนโซล เครื่องเกมพกพา ฯลฯ

การใช้งานของ Xreal Beam แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • การแสดงภาพพื้นที่ผสานมิติ (Spatial Display)

Xreal Beam ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพหน้าจอลอยอยู่ตรงหน้าเสมือนจริง โดยสามารถปรับขนาด ระยะห่าง และตำแหน่งของภาพได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น ดูหนัง เล่นเกม ทำงาน ฯลฯ

 • การควบคุมการทำงานของแว่น XREAL Air

Xreal Beam สามารถใช้ควบคุมการทำงานของแว่น XREAL Air ได้ เช่น เปิด-ปิด เปลี่ยนโหมดการทำงาน ควบคุมตำแหน่งของจอ รวมถึงปรับระดับเสียง เหมาะสำหรับการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว

รายละเอียดการใช้งานของ Xreal Beam มีดังนี้

การเชื่อมต่อ Xreal Beam กับแว่น XREAL Air

 1. เสียบสาย USB-C จาก Xreal Beam เข้ากับช่อง USB-C ของแว่น Xreal Air
 2. เปิดสวิตช์ไฟที่ Xreal Beam
 3. แว่น Xreal Air จะแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อกับ Xreal Beam
 4. เลือก “เชื่อมต่อ” เพื่อเชื่อมต่อ

การแสดงภาพพื้นที่ผสานมิติ

 1. เชื่อมต่อ Xreal Beam กับอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงภาพ
 2. เปิดใช้งานการแสดงภาพพื้นที่ผสานมิติในอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงภาพ
 3. ปรับขนาด ระยะห่าง และตำแหน่งของภาพได้ตามต้องการ

การควบคุมการทำงานของแว่น Xreal Air

 1. กดปุ่มบน Xreal Beam เพื่อควบคุมการทำงานของแว่น Xreal Air

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานของ Xreal Beam สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานของ Xreal Beam

ตัวอย่างการใช้งานของ Xreal Beam

 • ดูหนังขนาดใหญ่เสมือนจริง
 • เล่นเกมแบบเต็มตา
 • ทำงานบนหน้าจอขนาดใหญ่
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง
 • เล่นเกม VR กับเพื่อน ๆ