การใช้งานโปรแกรมเพื่อควบคุม Robomaster TT

เพื่อควบคุม Robomaster TT ผ่านโปรแกรมสามารถทำได้โดยใช้ Tello EDU SDK เป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมและตั้งโปรแกรมโดรน Tello โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ DJI ซึ่งรองรับการเขียนโปรแกรมบน Python, Scratch, และ Swift

การใช้โปรแกรม ภาษา Python

ครูสามารถฝึกอบรมนักเรียนให้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ RoboMaster TT โดยใช้ RoboMaster SDK รวมถึง Python 3.0 ช่วยให้ควบคุมโดรนและการพัฒนาอัลกอริธึม AI ได้อย่างง่ายดาย

การใช้งานโปรแกรม Arduino

โมดูล ESP32: RoboMaster TT ติดตั้งโมดูลใหม่ ESP32 ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมให้บินในทิศทางและรูปแบบต่างๆได้รองรับ Arduino, MicroPython, การเขียนโปรแกรมกราฟิก และการเขียนโปรแกรมออฟไลน์ ทำให้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสนุกและมีส่วนร่วม

การใช้โปรแกรม ภาษา Scratch

สามารถใช้โปรแกรม ภาษา Scratch เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและการกระทำต่างๆของโดรนได้ เช่น โปรแกรมสำหรับบินสำรวจพื้นที่ต่างๆโปรแกรมสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอหรือโปรแกรมสำหรับแสดงการแสดงผาดโผน

ตัวอย่างการควบคุม Robomaster TT ด้วยภาษา Python

ให้ทำการเปิด Robomaster TT หลังจากที่มีไฟกะพริบ เป็นไฟเหลือง-เขียว  ให้ทำการไปที่ Wifi จะมี Wifi ชื่อ RM-xxxxx ขึ้น ให้ทำการเชื่อมต่อWifi ดังกล่าว  ตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อโดรนเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นให้เขียนโค้ดตามรูปที่อยูทางซ้ายมือ ด้วย Vscode , pycharm เป็นต้น โดยโค้ดตัวอย่างนี้ จะควบคุมโดรนบินขึ้นไป 10 เมตร หลังจากนั้นจะบินลงมา 5 เมตร แล้วจะทำการลงจอด