คุณสมบัติและฟังก์ชั่น ของ Azure Kinect DK

Azure Kinect DK เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการรับรู้และสร้างภาพ 3 มิติ โดยมีเซ็นเซอร์ความลึกของภาพที่ช่วยให้สามารถสร้างภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงได้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจจับเสียงเพื่อใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ Azure Kinect DK เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ การใช้งาน Azure Kinect DK สามารถนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อใช้ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเกม 3 มิติ การพัฒนาโมเดลด้านความปลอดภัย การควบคุมการผลิต การตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสัตว์ และอื่นๆ

คุณสมบัติและฟังก์ชั่น ของ Azure Kinect DK

          Azure Kinect DK เป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถรับรู้และวิเคราะห์ภาพ 3 มิติและเสียงในระดับสูงได้อย่างแม่นยำ มาดูคุณสมบัติและฟังก์ชั่นของ Azure Kinect DK ดังนี้
1.การตรวจจับภาพ 3 มิติ
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับภาพ 3 มิติได้อย่างแม่นยำ โดยมีความละเอียดสูงถึง 3840 x 2160 พิกเซล และมีความละเอียดของด้านละ 1 มม.
2.การตรวจจับเสียง
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับเสียงได้ในระดับสูง และมีการกรองเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสียงที่ได้มาแม่นยำและสะอาด
3.การตรวจจับการเคลื่อนไหว
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในระดับสูง โดยสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำ
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
          Azure Kinect DK มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง เช่น การตรวจจับความสูงของวัตถุ การตรวจจับตำแหน่งของวัตถุ และการตรวจจับฟอร์มต่างๆ
5.การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์
          Azure Kinect DK สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ต่างๆได้ เช่น Unity, OpenCV, ROS และ TensorFlow เพื่อสร้างแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่ใช้งาน Azure Kinect DK
6.การเชื่อมต่อ
          Azure Kinect DK สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้พอร์ต USB-C และสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Linux ได้อย่างไม่มีปัญหา
7.การติดตามสรีระของลูกตา
          Azure Kinect DK สามารถติดตามสรีระของลูกตาได้ เพื่อใช้ในการตรวจจับทิศทางการมองของผู้ใช้
8.การตรวจจับจุดต่างๆบนใบหน้า
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับจุดต่างๆบนใบหน้าได้ เช่น ตา ปาก และจมูก เพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า
9.การตรวจจับพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ เช่น การเดิน การวิ่ง การยืน และการนั่ง
10.การตรวจจับพื้นผิว
          Azure Kinect DK สามารถตรวจจับพื้นผิวได้อย่างแม่นยำ เช่น พื้นผิวของห้อง หรือพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิว