จุดเด่นที่น่าดึงดูดของ Azure Kinect DK

Azure Kinect DK คืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฟีเจอร์การรับรู้และตรวจจับข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี depth sensing camera และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการรับรู้และตรวจจับข้อมูล หรือโปรแกรมที่ต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ เช่น โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนไหว (motion control) และโปรแกรมด้านสุขภาพ แต่ละตัวที่ออกแบบมาด้วยการใช้งาน Azure Kinect DK นั้น จะมีความสามารถในการรับรู้และตรวจจับข้อมูลที่สูงกว่าแบบธรรมดา เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยี depth sensing camera และเทคโนโลยีด้าน AI (Artificial Intelligence) ร่วมกันในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำให้มีความแม่นยำสูงในการรับรู้และตรวจจับ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้และตรวจจับตัวบุคคล การตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือการสร้างภาพ ดังนั้น Azure Kinect DK นั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถและคุ้มค่าในการใช้งานกับหลายๆ แอปพลิเคชันและงานด้านการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

จุดเด่นของ Azure kinect DK
            Azure Kinect DK เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในการรับรู้เหตุการณ์และการตรวจจับข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความสามารถที่หลากหลาย โดยมีจุดเด่นที่สำคัญได้แก่
            1.ความสามารถในการรับรู้ของอุปกรณ์
Azure Kinect DK สามารถรับรู้และตรวจจับเหตุการณ์ได้ในองค์ประกอบต่างๆ เช่น การตรวจจับเสียง เคลื่อนไหวของวัตถุ หรือรูปร่างของบุคคล ด้วยเทคโนโลยีและเซ็นเซอร์ที่ครอบคลุมครบถ้วน เช่น กล้อง RGB แบบ 12 ล้านพิกเซล กล้องหลัง (depth camera) ที่สามารถส่งออกภาพแบบ 3 มิติ และเซ็นเซอร์อื่นๆ อีกมากมาย
            2.ความสามารถในการระบุตำแหน่งและติดตามของวัตถุ
Azure Kinect DK สามารถระบุตำแหน่งและติดตามของวัตถุได้ด้วยความแม่นยำสูง โดยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ในระดับที่สูงถึง 1 พิกเซล ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.ความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
Azure Kinect DK สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ง่ายๆ เช่น สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Microsoft HoloLens
            4.ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
Azure Kinect DK สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงเลย เนื่องจากมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ depth camera ที่สามารถส่งออกภาพได้แม้ว่าจะไม่มีแสงสว่างอยู่ด้วย
            5.ความสามารถในการเชื่อมต่อและใช้งาน
Azure Kinect DK สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ง่าย ๆ ผ่านพอร์ต USB-C และมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย เช่น Azure Kinect SDK และ Azure Kinect Sensor SDK ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย ๆ
            6.ความสามารถในการใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
Azure Kinect DK เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการรับรู้เหตุการณ์และการตรวจจับข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ภาพยนตร์และเกม
            7.ระบบความปลอดภัยที่สูง
Azure Kinect DK มีระบบความปลอดภัยที่สูง มีการเข้ารหัสข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ต่างๆ และสามารถส่งข้อมูลไปยัง Azure cloud อย่างปลอดภัยด้วย

ราคาของ Azure Kinect DK
           ราคาของ Azure Kinect DK อยู่ในช่วง $399 – $599 ขึ้นอยู่กับตัวแบบของเครื่อง โดยตัวแบบที่มีราคาถูกที่สุดคือตัวแบบ Developer Kit ที่มีราคา $399 ซึ่งมีการใช้งานแบบไม่จำกัด สำหรับตัวแบบที่มีราคาสูงขึ้น เช่น Azure Kinect DK + Azure Kinect Sensor มีราคา $599 ซึ่งรวมกับบริการ Azure Cloud Services และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง Azure Kinect DK ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย