บริการซ่อมแว่น Oculus Quest

สนใจติดต่อ / ส่งซ่อมได้ที่

Oculus Quest

  • เครื่องตก/ เซนเซอร์เสีย
  • ระบบซอฟแวร์มีปัญหา / อื่นๆ

Microsoft HoloLens2

  • เครื่องตก/ เซนเซอร์เสีย
  • ระบบซอฟแวร์มีปัญหา / อื่นๆ