ประโยชน์ที่ทำให้ Azure Kinect DK เป็นที่ต้องการของตลาด

Azure Kinect DK เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถมากมายในการช่วยให้นักพัฒนาและผู้ใช้งานได้รับประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของ Azure Kinect DK ในแต่ละด้าน

 

ประโยชน์ของ Azure Kinect DK

1.การตรวจจับและการแสดงผลข้อมูลเชิงลึก (Deep Sensing)

              Azure Kinect DK มีความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหว การแสดงผลรูปภาพเชิงลึก และการตรวจจับระยะทางตั้งแต่หนึ่งเมตรถึง 10 เมตร ทำให้เครื่องมือนี้มีความสามารถในการสร้างภาพเชิงลึก 3 มิติและการสร้างโมเดล 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน AR และ VR ได้ง่ายขึ้น

2.การเชื่อมต่อกับ Azure Cloud

              Azure Kinect DK สามารถเชื่อมต่อกับ Azure Cloud ได้โดยตรง ทำให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลที่รวบรวมจาก Azure Kinect DK ไปใช้งานใน Cloud ได้ นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนี้ไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT, การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการประมวลผลเชิงความปลอดภัยได้

3.การใช้งานสำหรับธุรกิจ

              Azure Kinect DK สามารถใช้งานได้ในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรม เช่น การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยในการทำงานร่วมกับโรงงานอัตโนมัติ และระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ทำให้การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานมากเป็นประจำ กลายเป็นงานที่ง่ายและสะดวกขึ้น

4.ความสามารถในการติดตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์

              Azure Kinect DK สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือการติดตามการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ทำให้เครื่องมือนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการวิเคราะห์การทำงานของมนุษย์ และการใช้งานในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากๆ เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน หรือโรงแรม

5.ความสามารถในการเตรียมข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก

              Azure Kinect DK เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกได้ง่ายๆ ด้วยความสามารถในการดึงภาพและวิดีโอจากกล้อง รวมถึงข้อมูลพิกัดของวัตถุ และการระบุตำแหน่งของวัตถุในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก เช่น โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจับมนุษย์ การจดจำใบหน้า หรือการตรวจสอบสินค้าในโรงงานอัตโนมัติ

              นอกจากนี้ Azure Kinect DK ยังมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยไม่ต้องใช้สัญญาณวิทยุหรือแสงอินฟราเรด ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้สัญญาณเหล่านี้ได้ เช่น สถานที่ที่มีการกระจายตัวของมนุษย์ หรือภายในอาคารที่มีการติดตั้งสิ่งกีดขวางการส่งสัญญาณวิทยุ

6.การสร้างสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

              Azure Kinect DK ยังมีความสามารถในการสร้างสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีความสามารถในการสร้างแบบจำลองวัตถุสามมิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจำลองสิ่งของหรือสถานที่ที่ต้องการศึกษาได้อย่างสมจริง โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลจาก Azure Kinect DK มาใช้ในการสร้างแบบจำลองวัตถุสามมิติ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

7.การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในพื้นที่

              Azure Kinect DK ยังมีความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น โปรแกรมจดจำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ หรือการตรวจสอบความเร็วของรถบนทางด่วน

8.การสร้างสื่อสังคม

              Azure Kinect DK ยังมีความสามารถในการสร้างสื่อสังคม โดยการนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนี้มาสร้างสื่อสังคม เช่น การสร้างวิดีโอสั้นๆ หรือการสร้างรูปภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแบ่งปันข้อมูลในสื่อออนไลน์ได้

ราคาของ Azure Kinect DK

              ราคาของ Azure Kinect DK อยู่ในช่วง $399 – $599 ขึ้นอยู่กับตัวแบบของเครื่อง โดยตัวแบบที่มีราคาถูกที่สุดคือตัวแบบ Developer Kit ที่มีราคา $399 ซึ่งมีการใช้งานแบบไม่จำกัด สำหรับตัวแบบที่มีราคาสูงขึ้น เช่น Azure Kinect DK + Azure Kinect Sensor มีราคา $599 ซึ่งรวมกับบริการ Azure Cloud Services และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง Azure Kinect DK ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย