Flipper Zero คู่มือการใช้งาน

การ์ด Micro SD

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ด microSD ตามภาพ Flipper Zero รองรับการ์ดสูงสุด 256GB แต่ 16GB น่าจะเพียงพอคุณสามารถฟอร์แมตการ์ด microSD โดยอัตโนมัติจากเมนูของ Flipper หรือด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีหลัง เลือก exFAT หรือ FAT32 file

2A2V6 FZ Flipper Zero Multitool สำหรับแฮ็กเกอร์ -icon

Flipper Zero ทำงานร่วมกับการ์ด microSD ใน “โหมดช้า” ของ SPI เฉพาะการ์ด microSD ของแท้เท่านั้นที่รองรับโหมดนี้

เปิดเครื่อง

กดค้างไว้ 2A2V6 FZ Flipper Zero Multitool สำหรับแฮ็กเกอร์ -icon 1เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดหาก Flipper Zero ไม่เริ่มทำงาน ให้ลองชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 5V/1A

อัปเดตเฟิร์มแวร์

 

ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และไปที่: https://update.flipperzero.one
สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ advantage ของการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด

รีบูต

กดซ้าย 2A2V6 FZ Flipper Zero Multitool สำหรับแฮ็กเกอร์ -icon 2+ ย้อนกลับ2A2V6 FZ Flipper Zero Multitool สำหรับแฮ็กเกอร์ -icon 1 เพื่อรีบูตคุณอาจพบอาการค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เฟิร์มแวร์อยู่ในรุ่นเบต้าหรือเมื่อใช้เวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หาก Flipper Zero หยุดตอบสนอง โปรดรีบูตอุปกรณ์ของคุณ

ข้อควรระวัง

      ห้ามทำความสะอาดหน้าจอด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาด ทิชชู่ ทิชชู่เปียก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มันสามารถสร้างความเสียหายให้กับหน้าจออย่างถาวรและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

คำเตือน

  • อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำ ความชื้น หรือความร้อน ได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้ที่อุณหภูมิห้องและความชื้นปกติ
  • อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้กับ Flipper Zero ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้สำหรับประเทศที่ใช้งาน และมีการทำเครื่องหมายตามนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
  • แหล่งจ่ายไฟภายนอกใดๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ต้องการใช้งาน แหล่งจ่ายไฟควรให้ 5V DC และกระแสไฟขั้นต่ำที่ 0.5A
  • การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Flipper Devices Inc. อาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์และการรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

การปฏิบัติตาม FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรบกวนด้วยมาตรการต่อไปนี้:
(1) กำหนดทิศทางใหม่หรือย้ายตำแหน่ง เสาอากาศรับสัญญาณ
(2) เพิ่มการแยกระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
(3) ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างจากที่ต่อกับเครื่องรับ
(4) ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ ข้อความเตือน RF: อุปกรณ์ได้รับการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับ RF ทั่วไป อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่สามารถพกพาได้โดยไม่มีข้อจำกัด

การปฏิบัติตาม IC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ ภายใต้ข้อบังคับของ Industry Canada เครื่องส่งสัญญาณวิทยุนี้สามารถทำงานโดยใช้เสาอากาศประเภทและอัตราขยายสูงสุด (หรือน้อยกว่า) ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับเครื่องส่งสัญญาณโดย Industry Canada เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางวิทยุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รายอื่น ควรเลือกประเภทเสาอากาศและอัตราขยายเพื่อให้กำลังการแผ่รังสีไอโซโทปที่เทียบเท่า (eirp) ที่เทียบเท่ากันไม่เกินความจำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ
ข้อความเตือน RF: อุปกรณ์ได้รับการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับ RF ทั่วไป อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่สามารถพกพาได้โดยไม่มีข้อจำกัด

การปฏิบัติตาม CE

กำลังความถี่วิทยุสูงสุดที่ส่งในย่านความถี่ที่อุปกรณ์วิทยุทำงาน: กำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับทุกย่านความถี่จะน้อยกว่าค่าขีดจำกัดสูงสุดที่ระบุไว้ในมาตรฐานฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง แถบความถี่และกำลังส่ง (การแผ่รังสีและ/หรือดำเนินการ) ขีดจำกัดที่กำหนดที่ใช้กับอุปกรณ์วิทยุนี้มีดังต่อไปนี้:

  • ช่วงความถี่การทำงานของบลูทูธ: 2402-2480MHz และกำลังไฟ EIRP สูงสุด: 2.58 dBm
  • ช่วงความถี่การทำงาน SRD: 433.075-434.775MHz, 868.15-868.55MHz และกำลัง EIRP สูงสุด: -15.39 dBm
  • ช่วงความถี่การทำงาน NFC: 13.56MHz และกำลังไฟ EIRP สูงสุด: 17.26dBuA/m
  1. EUT ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ° C ถึง 35 ° C
  2. เรตติ้งซัพพลาย 5V DC, 1A
  3. คำประกาศความสอดคล้อง

Flipper คิดค้น Inc ขอประกาศว่า Flipper Zero นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด
Flipper คิดค้น Inc ขอประกาศว่า Flipper Zero นี้เป็นไปตามมาตรฐานของ UK Regulations 2016 (SI 2016/1091), Regulations 2016 (SI 2016/1101) และ Regulations 2017 (SI 2017/1206) สำหรับการประกาศความสอดคล้อง โปรดไปที่ www.flipp.dev/compliance.

การปฏิบัติตาม RoHS&WEEE

ไอคอนการกำจัดข้อควรระวัง: ความเสี่ยงจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
RoHS: Flipper Zero ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนด RoHS สำหรับสหภาพยุโรป
คำสั่ง WEEE: เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ทั่วทั้งสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดของเสียที่ไม่มีการควบคุม ให้รีไซเคิลด้วยความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรวัสดุซ้ำอย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบส่งคืนและรวบรวม หรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลได้อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม