• RoboMaster TT

    12,900.00฿
    RoboMaster TT เป็นโดรนสำหรับการศึกษาที่พัฒนาโดย DJI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • RoboMaster TT

    13,900.00฿
    RoboMaster TT เป็นโดรนสำหรับการศึกษาที่พัฒนาโดย DJI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Go to Top