• Tobii Pro Fusion 120 Hz : ระบบติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตา รวมเอาเทคโนโลยีการติดตามดวงตาทั้งสองระบบในหนึ่งตัว ด้วยความแม่นยำสูง 120 Hz
  • Tobii Pro Fusion 250 Hz : ระบบติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตา รวมเอาเทคโนโลยีการติดตามดวงตาทั้งสองระบบในหนึ่งตัว ด้วยความแม่นยำสูง 250 Hz
  • Tobii Pro Glasses 3 รุ่น 100 Hz : อุปกรณ์ที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาในขณะที่ผู้ใช้กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง  โดยติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาของคุณด้วยความแม่นยำสูง 100 Hz
  • Tobii Pro Glasses 3 รุ่น 50 Hz : อุปกรณ์ที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาในขณะที่ผู้ใช้กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง  โดยติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาของคุณด้วยความแม่นยำสูง 50 Hz
  • Tobii Pro Spectrum 1200 Hz : แพลตฟอร์มการติดตามการมองแบบพกพาขั้นสูง ออกแบบมาสำหรับการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซับซ้อน ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ศีรษะ และร่างกายของผู้เข้าร่วม ในความละเอียด 1200 Hz 
  • Tobii Pro Spectrum 300 Hz : แพลตฟอร์มการติดตามการมองแบบพกพาขั้นสูง ออกแบบมาสำหรับการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซับซ้อน ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ศีรษะ และร่างกายของผู้เข้าร่วม ในความละเอียด 300 Hz 
  • Tobii Pro Spectrum 600 Hz : แพลตฟอร์มการติดตามการมองแบบพกพาขั้นสูง ออกแบบมาสำหรับการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซับซ้อน ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ศีรษะ และร่างกายของผู้เข้าร่วม ในความละเอียด 600 Hz 
Go to Top