• Tobii Pro Fusion 120 Hz : ระบบติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตา รวมเอาเทคโนโลยีการติดตามดวงตาทั้งสองระบบในหนึ่งตัว ด้วยความแม่นยำสูง 120 Hz
  • Tobii Pro Fusion 250 Hz : ระบบติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตา รวมเอาเทคโนโลยีการติดตามดวงตาทั้งสองระบบในหนึ่งตัว ด้วยความแม่นยำสูง 250 Hz
Go to Top