Vive Ultimate Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามร่างกายแบบไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับชุดหูฟัง VR แบบสแตนด์อโลน เพื่อสร้างแผนที่ตำแหน่งของตัวติดตามในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้ชุดหูฟัง VR สามารถติดตามตัวติดตาม