ชุดแสดงโดรน หรือ Drone Show Kits คือ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมโดรนหลายลำให้บินประสานงานกันเพื่อแสดงแสง สี เสียง หรือภาพต่างๆ บนท้องฟ้า