Insta360 X Series Carry Case

959.00฿

Insta360 X Series Carry Case เป็นกระเป๋าใส่กล้องสำหรับกล้อง Insta360กระเป๋าทำจากวัสดุผ้าที่ทนทาน
และกันน้ำได้มีซิปปิดแน่นหนาและสายรัดข้อมือในตัวเพื่อให้พกพาสะดวก
Category:

Description

กระเป๋า Insta360 X Series Carry Case ทำจากวัสดุผ้าที่ทนทานและกันน้ำได้ กระเป๋ามีรูปร่างกะทัดรัด
และพกพาสะดวก มีซิปปิดแน่นหนาและสายรัดข้อมือในตัวด้านหน้ากระเป๋ามีโลโก้ Insta360 และชื่อรุ่นของกระเป๋า
ด้านหลังกระเป๋ามีช่องเก็บแบตเตอรี่สำรอง ช่องเก็บสายเคเบิล และช่องเก็บไม้เซลฟี่แบบล่องหนขนาด 70 ซม.

ประสิทธิภาพ
กระเป๋า Insta360 X Series Carry Case ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องกล้อง Insta360 
กระเป๋าทำจากวัสดุที่ทนทานและกันน้ำได้ จึงสามารถปกป้องกล้องจากความเสียหายทางกายภาพและน้ำได้
กระเป๋ามีช่องเก็บที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับเก็บแบตเตอรี่สำรอง สายเคเบิล และไม้เซลฟี่แบบล่องหนขนาด 70 ซม.
ซึ่งช่วยให้เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
Go to Top