Description

ขนาดกะทัดรัดของ NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Developer Kit ตัวเชื่อมต่อหลายตัวและ AI สูงสุด 275 ตัวทําให้นี่เป็นโซลูชันที่เหมาะสําหรับการสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงและเครื่องจักรอัตโนมัติอื่น ๆ การเริ่มต้นใช้งาน Jetson Orin ไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน