Nvidia Jetson AGX Orin 32GB

Nvidia Jetson AGX Orin เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา AI ระดับสูง เหมาะสำหรับงาน AI ที่ซับซ้อนและต้องการประสิทธิภาพสูง

Description

Nvidia Jetson AGX Orin เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับสูง เปิดตัวในปี 2021 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • CPU: 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU
  • GPU: 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor cores
  • Memory: 32GB 256bit LPDDR5 memory
  • Storage: 64GB eMMC 5.1 storage
  • Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Type-A, 4x USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, Gigabit Ethernet, 16-lane MIPI CSI-2 connector, PCIe x16 connector (supports x8)

Nvidia Jetson AGX Orin มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการประมวลผล AI ที่ซับซ้อน เช่น การจำแนกภาพ การตรวจจับวัตถุ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การรู้จำเสียง และการขับขี่อัตโนมัติ

Go to Top