Prototyping boards For Flipper Zero

730.00฿

บอร์ดต้นแบบสำหรับ Flipper Zero เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้อง
การสร้างโมดูลภายนอกสำหรับ Flipper Zero บอร์ดต้นแบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างโมดูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
Category:

Description

บอร์ดต้นแบบสำหรับ Flipper Zero เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมดูลภายนอกสำหรับ
 Flipper Zero ได้ง่ายขึ้น บอร์ดต้นแบบเหล่านี้มีพินเอาต์ที่ตรงกับพิน GPIO ของ Flipper Zero 
ทำให้ผู้ใช้สามารถบัดกรีหรือเสียบส่วนประกอบเข้ากับบอร์ดได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ
  • บอร์ดต้นแบบมีพินเอาต์ที่ตรงกับพิน GPIO ของ Flipper Zero
  • บอร์ดต้นแบบมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
  • บอร์ดต้นแบบทำจากวัสดุที่ทนทาน
Go to Top