Yaw2 Arcade Edition 2DoF, Without Seat

SKU

  • Flash Sale

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

For more information click here

For more information click here

Description

Yaw2 Arcade Edition 2DoF, Without Seat คือระบบจำลองการบินแบบ 2DoF (องศาเสรี) ที่ไม่มีเบาะนั่ง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนการเคลื่อนไหวในอวกาศได้ เช่น การลอยตัว การเคลื่อนที่แบบหมุนตัว และการเคลื่อนที่แบบกระโดด

Yaw2 Arcade Edition 2DoF, Without Seat ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน ได้แก่

  • ชุดฐาน ประกอบด้วยฐานยึด มอเตอร์ และระบบควบคุม
  • ชุดควบคุม ประกอบด้วยจอแสดงผล และตัวควบคุม

ชุดฐานสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้ได้ โดยสามารถปรับความสูง ความกว้าง และมุมของฐานได้ ชุดควบคุมสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยสามารถปรับความไวของการควบคุมได้

Yaw2 Arcade Edition 2DoF, Without Seat สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์จำลองการบินอวกาศต่างๆ เพื่อฝึกฝนการบินอวกาศได้อย่างสนุกสนาน

คุณสมบัติเด่นของ Yaw2 Arcade Edition 2DoF, Without Seat ได้แก่

  • การเคลื่อนไหวแบบ 2DoF ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนการเคลื่อนไหวในอวกาศได้อย่างสมจริง
  • ชุดฐานปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของตัวเองได้
  • ชุดควบคุมปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของตัวเองได้
  • สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์จำลองการบินอวกาศต่างๆ ได้

Additional Information