Tello EDUคืออะไร วิธีการใช้ Tello EDU

             

              Tello EDU เป็นโดรนขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนและผู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการควบคุมโดรน โดรน Tello EDU มีขนาดเล็กและเบาเพียง 80 กรัม และมีระยะบินได้ถึง 13 นาที โดรน Tello EDU มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ ด้วยภาพถ่ายความละเอียด 5 ล้านพิกเซล และเซ็นเซอร์วัดความเร่ง ส่วนตัวโดรนจะมีตัวเร่ง 3 แกน และอินฟราเรดโดยใช้ระบบการควบคุมที่เป็น Wi-Fi สามารถควบคุมโดรนได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตผ่านแอปพลิเคชันของ Tello EDU หรือแนะนำให้ใช้ภาษา Python, Swift หรือ Scratch เพื่อควบคุมโดรน Tello EDU

Tello EDU เป็นโดรนที่มีความสามารถในการทำงานและใช้งานได้หลากหลาย เช่น

             1. บินได้ถึงสูงสุด 10 เมตรและควบคุมด้วยมือผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
             2. ถ่ายภาพและวิดีโอได้ความละเอียดสูง ใช้กล้องถ่ายภาพ 5 ล้านพิกเซล และบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 720p/30fps
             3. สามารถทำการบินแบบหลายรูปแบบได้ เช่น บินหมุน 360 องศา บินไปข้างหน้า หรือ หลัง บินด้วยแนวเดียวกัน หรือแนวตั้ง
             4. โปรแกรมและตัวเซนเซอร์ที่มากับโดรน Tello EDU สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการบินและทำงานของโดรนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการควบคุมระบบ
             5. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมเพิ่มเติมเช่น GameSir T1s Bluetooth Controller เพื่อควบคุมการบินและกำหนดการบินได้โดยเป็นระบบ
             6. สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นหน้าจอสำหรับการแสดงภาพสดของโดรน Tello EDU และควบคุมการบินได้ทันที

             โดยสรุปได้ว่า Tello EDU เป็นโดรนที่มีความสามารถในการเรียนรู้และการสร้างโปรเจกต์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในด้านการศึกษา การสร้างโปรเจกต์ทางด้านไอที การทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ในด้านความปลอดภัย และการเรียนรู้ด้าน AI (Artificial Intelligence) นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานเพื่อเล่นและศึกษาการบินโดรนได้อีกด้วย

วิธีการใช้ Tello EDU จะมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้

            1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Tello EDU บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
            2. เชื่อมต่อโดรน Tello EDU กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi ที่ Tello EDU ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
            3. เปิดแอปพลิเคชัน Tello EDU และควบคุมโดรนด้วยสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกัน
            4. ใช้โปรแกรม Scratch, Python หรือ Swift เพื่อสร้างโปรแกรมและควบคุมโดรน Tello EDU
            5. กำหนดการบินของโดรน Tello EDU ด้วยโปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่งเพื่อให้โดรนบินไปยังจุดที่ต้องการ หรือบินด้วยรูปแบบที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
            6. ดูผลลัพธ์ของการบินโดรน Tello EDU ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
            7. ปรับแต่งโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ และทดสอบในสภาพอากาศและสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

             โดยสรุป Tello EDU เป็นโดรนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนหรือนักพัฒนาที่ต้องการฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและควบคุมระบบ โดยใช้งานได้ง่ายและสะดวก และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ