Xreal Beam คืออะไร?

Xreal Beam เป็นแพลตฟอร์มความเป็นจริงเสริมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยผสมผสานพลังของความเป็นจริงเสริมเข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงเพื่อสร้างภาพข้อมูลโครงการก่อสร้างแบบเรียลไทม์และโต้ตอบได้ ด้วยการซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลลงในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ Xreal Beam ช่วยให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาเห็นภาพ ทำงานร่วมกัน และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตลอดกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด

คุณสมบัติของ Xreal Beam

1. การแสดงภาพแบบเรียลไทม์

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ Xreal Beam คือความสามารถในการแสดงภาพโครงการก่อสร้างแบบเรียลไทม์ ด้วยความช่วยเหลือของ AR ผู้ใช้สามารถเห็นการนำเสนอแบบดิจิทัลของโปรเจ็กต์ที่ซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

2. การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและการจดจำวัตถุ

Xreal Beam ใช้การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและเทคโนโลยีการจดจำวัตถุเพื่อทำแผนที่และระบุองค์ประกอบทางกายภาพของสถานที่ก่อสร้างอย่างแม่นยำ ด้วยการสแกนสภาพแวดล้อม Xreal Beam สามารถตรวจจับโครงสร้าง ยูทิลิตี้ และวัตถุอื่น ๆ ที่มีอยู่ โดยให้บริบทที่แม่นยำสำหรับการแสดงภาพความเป็นจริงเสริม

3. การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

Xreal Beam ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ผู้ใช้สามารถแบ่งปันมุมมองความเป็นจริงเสริมกับผู้อื่น ทำให้พวกเขาสามารถดูและโต้ตอบกับข้อมูลดิจิทัลเดียวกันได้ สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ดีขึ้น ลดความเข้าใจผิด และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ

4. การวัดผลและการรวมข้อมูลในสถานที่

Xreal Beam ช่วยให้ผู้ใช้ทำการวัดในสถานที่ได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องหมายความเป็นจริงเสริมและเครื่องมือวัด ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างอื่นๆ เช่น แพลตฟอร์ม Building Information Modeling (BIM) ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนและการซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

5. เอกสารโครงการและการติดตามความคืบหน้า

Xreal Beam เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดทำเอกสารโครงการและติดตามความคืบหน้า ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพ วิดีโอ และบันทึกภายในสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสริม ซึ่งสร้างบันทึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง เอกสารนี้สามารถประเมินค่าได้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต การควบคุมคุณภาพ และการระงับข้อพิพาท