การใช้งานโปรแกรมเพื่อควบคุม Tello EDU

เพื่อควบคุม Tello EDU ผ่านโปรแกรมสามารถทำได้โดยใช้ Tello EDU SDK ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Tello EDU โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ DJI ซึ่งรองรับการเขียนโปรแกรมบน Python, Scratch, และ Swift 3.0 โดยใช้ Tello EDU SDK สามารถควบคุม Tello EDU ได้ดังนี้:
         1. ติดตั้ง Tello EDU SDK บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
         2. เชื่อมต่อ Tello EDU กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทาง Wi-Fi โดยการเปิดโหมด Wi-Fi ของ Tello EDU และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
         3. เปิดโปรแกรม Tello EDU SDK และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Tello EDU ตามที่ต้องการ เช่น การบินขึ้นลง, เคลื่อนที่ไปทางซ้าย/ขวา/หน้า/หลัง หรือการบินโดยอิงตำแหน่ง GPS และอื่นๆ
         4. บันทึกโปรแกรมและส่งขึ้น Tello EDU เพื่อให้ Tello EDU ทำงานตามโปรแกรมที่เขียน

         นอกจากนี้ ยังสามารถใช้โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เช่น แอปพลิเคชัน Tello App, Scratch App หรือ Swift Playgrounds ด้วยเพื่อควบคุม Tello EDU ได้อีกด้วย โดยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในขั้นตอนเดียวกันกับการเชื่อมต่อ Tello EDU กับ DJI GO 4 App
         การใช้งานโปรแกรมเพื่อควบคุม Tello EDU สามารถทำได้หลายวิธี ดังนั้นเราจะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้กันมากที่สุดคือ Tello EDU app และ Tello EDU SDK ดังนี้
          1. Tello EDU app: เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุม Tello EDU ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการบินของ Tello EDU ได้ง่ายๆ ผ่านหน้าจอแสดงผลที่สวยงาม โดยเมื่อเชื่อมต่อกับ Tello EDU ผ่าน WiFi ก็สามารถใช้งานได้ทันที
         2. Tello EDU SDK: เป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการควบคุม Tello EDU ในรูปแบบที่ละเอียดมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเขียนโปรแกรมตามต้องการเพื่อควบคุมการบินและฟังก์ชันอื่นๆ ของ Tello EDU ได้ตามความต้องการ การใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งและการเขียนโค้ด
         3.สำหรับการใช้งานโปรแกรม Tello EDU app สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ส่วน Tello EDU SDK สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ DJI พร้อมกับเอกสารการใช้งาน โปรแกรมและโครงสร้างของโปรแกรมตัวอย่างที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนโปรแกรมตามต้องการได้ในรูปแบบที่ถูกต้อง

การใช้งานโปรแกรม Swift เพื่อควบคุม Tello EDU
           โปรแกรม Swift เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน iOS, macOS, watchOS, และ tvOS ของ Apple โดยเราสามารถใช้โปรแกรม Swift เพื่อควบคุม Tello EDU ได้ด้วยการใช้ Tello EDU SDK ซึ่งเป็นชุดคำสั่งสำหรับควบคุม Tello EDU โดยใช้ภาษา Python
           ในการใช้งาน Swift เพื่อควบคุม Tello EDU จะต้องทำการเรียนรู้ Tello EDU SDK และการใช้งานภาษา Python ก่อน จากนั้นสามารถใช้งาน Swift เพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันหรือคำสั่งใน Tello EDU SDK ที่ถูกเขียนด้วยภาษา Python ได้ โดยสามารถเขียนโปรแกรม Swift ให้เรียกใช้งานฟังก์ชันหรือคำสั่งที่มีอยู่ใน Tello EDU SDK ผ่านการใช้งานไลบรารี PythonKit ที่สามารถติดตั้งได้ผ่าน CocoaPods หรือ Swift Package Manager

การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อควบคุม Tello EDU
           Scratch เป็นโปรแกรมการเขียนโค้ดบล็อกสำหรับเด็กที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซ็ตส์ (MIT) และสามารถใช้งานกับ Tello EDU ได้ ด้วยการติดตั้งโปรแกรม Tello Scratch เพิ่มเติมเข้าไปใน Scratch เพื่อสร้างโค้ดบล็อกเพื่อควบคุม Tello EDU ให้ทำงานตามที่เราต้องการ
           เมื่อเชื่อมต่อ Tello EDU กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแล้ว ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Tello Scratch ที่เว็บไซต์ของ DJI เพื่อสร้างโค้ดบล็อกสำหรับควบคุม Tello EDU
           การใช้งาน Tello Scratch ก็คล้ายกับการเขียนโค้ดบล็อกใน Scratch ทั่วไป โดยสามารถใช้บล็อกที่เหมือนกับการควบคุม Tello EDU ได้ อาทิเช่น บล็อกเคลื่อนที่, บล็อกหมุน, บล็อกถ่ายรูปภาพ และอื่นๆ
           สามารถเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการควบคุม Tello EDU โดยใช้บล็อกที่มีอยู่ใน Tello Scratch Extension ได้ เช่น บล็อกเปิด/ปิดแสงไฟ LED, บล็อกอ่านค่าแรงเหวี่ยง, บล็อกควบคุมความเร็วบิน และอื่นๆ
การใช้งาน Tello Scratch สามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย
           การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อควบคุม Tello EDU จะเป็นการใช้บล็อกต่าง ๆ ใน Scratch เพื่อกำหนดคำสั่งให้กับ Tello EDU ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi โดยสามารถควบคุมการบินของ Tello EDU ได้ตามที่ต้องการ
ขั้นตอนการใช้งาน Scratch เพื่อควบคุม Tello EDU ดังนี้
           1. เปิดโปรแกรม Scratch บนคอมพิวเตอร์
          2. เลือกเมนู File > New เพื่อสร้างโปรเจคใหม่
          3. เลือกเมนู Extensions จากเมนูหลัก และเลือกเมนู Scratch for Tello
          4. เชื่อมต่อ Tello EDU กับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi โดยใช้ SSID และ Password ของ Tello EDU
          5. เลือกบล็อกคำสั่งต่าง ๆ จากเมนู Tello เพื่อควบคุม Tello EDU ตามที่ต้องการ เช่น บินขึ้น (Takeoff) หรือบินลง (Land) โดยใช้บล็อก Move เพื่อกำหนดทิศทาง และ Speed เพื่อกำหนดความเร็ว
          6. กดปุ่มหัวใจสีแดง (สตาร์ท) เพื่อเริ่มควบคุม Tello EDU ผ่านโปรแกรม Scratch
          โดยโปรแกรม Scratch จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของ Tello EDU บนหน้าจอ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการบินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุม Tello EDU ด้วยการใช้บล็อกต่าง ๆ ใน Scratch อีกมากมาย เช่น บังคับให้ Tello EDU บินตามเส้น (Fly Line) หรือบินตามวงกลม (Fly Circle) ซึ่งสามารถทำได้

การใช้งานโปรแกรม Python เพื่อควบคุม Tello EDU
          Python เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถใช้งานกับ Tello EDU ได้ ดังนั้น เราสามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อควบคุม Tello EDU ได้โดยตรง โดย Tello EDU มี SDK ที่มาพร้อมกับโปรแกรม Python ที่เรียกว่า Tello EDU SDK ซึ่งใช้สำหรับควบคุม Tello EDU ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi
          การใช้งานโปรแกรม Python เพื่อควบคุม Tello EDU จำเป็นต้องติดตั้ง Tello EDU SDK และ Python บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อน โดย Tello EDU SDK จะมาพร้อมกับไฟล์ต่างๆที่เราสามารถ import เข้ามาใช้งานได้เลย

การใช้งานโปรแกรม JavaScript เพื่อควบคุม Tello EDU
          โปรแกรม JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยสามารถนำมาใช้ในการควบคุม Tello EDU ได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi โดยโปรแกรม JavaScript จะส่งคำสั่งไปยัง Tello EDU ผ่าน API ที่ DJI ได้เตรียมไว้
          เพื่อเริ่มต้นใช้งาน JavaScript ในการควบคุม Tello EDU จะต้องเริ่มจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่าง Tello EDU กับอุปกรณ์ที่จะใช้ควบคุม เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถใช้งาน API ของ DJI เพื่อส่งคำสั่งไปยัง Tello EDU ได้
          การใช้งานโปรแกรม JavaScript เพื่อควบคุม Tello EDU สามารถทำได้โดยใช้ Tello JavaScript SDK ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเชื่อมต่อและควบคุม Tello EDU ผ่านทางโปรแกรม JavaScript โดยสามารถดาวน์โหลด SDK ได้จากเว็บไซต์ของ DJI หรือผ่านทาง npm (Node Package Manager)
โดยใน Tello JavaScript SDK จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อ Tello EDU และส่งคำสั่งให้กับ Tello EDU ได้ง่ายๆ เช่น

  • tello.connect(): ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อ Tello EDU
  • tello.takeoff(): ฟังก์ชันสำหรับให้ Tello EDU ขึ้นจากพื้น
  • tello.land(): ฟังก์ชันสำหรับให้ Tello EDU ลงลงจากอากาศ
  • tello.moveLeft(distance): ฟังก์ชันสำหรับให้ Tello EDU เคลื่อนที่ไปทางซ้าย distance เมตร
  • tello.moveRight(distance): ฟังก์ชันสำหรับให้ Tello EDU เคลื่อนที่ไปทางขวา distance เมตร

         นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างโค้ดสำหรับการใช้งาน Tello JavaScript SDK ในเว็บไซต์ของ DJI ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับโปรแกรมของเราได้ง่ายๆ โดยเราสามารถเขียนโปรแกรมใน JavaScript แล้วรันบนเว็บบราวเซอร์หรือ Node.js ได้เลย