Apple Vision Pro ทำงานยังไง ?

Apple Vision Pro ทำงานโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ภาพและวิดีโอและดึงข้อมูลที่สำคัญออกมา

ขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปมีดังนี้:

  1. การรับข้อมูลภาพ: Vision Pro รับภาพหรือวิดีโอเป็นอินพุต
  2. การประมวลผลภาพเบื้องต้น: เทคโนโลยีจะดำเนินการประมวลผลภาพเบื้องต้น เช่น การปรับขนาด การแปลงสี และการลดสัญญาณรบกวน
  3. การตรวจจับคุณสมบัติ: Vision Pro ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับคุณสมบัติต่างๆ ในภาพ เช่น ขอบ มุม และพื้นผิว
  4. การจัดกลุ่มคุณสมบัติ: คุณสมบัติต่างๆ จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวัตถุและโครงสร้าง
  5. การจำแนกวัตถุ: Vision Pro ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจำแนกวัตถุต่างๆ ในภาพ เช่น คน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของ
  6. การติดตามวัตถุ: เทคโนโลยีสามารถติดตามวัตถุขณะที่เคลื่อนไหวในภาพหรือวิดีโอ
  7. การตีความข้อความ: Vision Pro สามารถอ่านและตีความข้อความในภาพได้
  8. การสร้างภาพเสมือนจริง: เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของวัตถุและฉากได้

โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของ Vision Pro ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพและวิดีโอ ซึ่งช่วยให้เทคโนโลยีสามารถจดจำและทำความเข้าใจวัตถุและโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

Vision Pro มี API ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมเทคโนโลยีนี้ลงในแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย นักพัฒนาสามารถปรับแต่งโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันของตนได้

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept