เปิดตัว Apple vision pro

By |2023-10-03T15:32:31+07:00July 13th, 2023|Categories: Apple Vision Pro|

เปิดตัว Apple vision pro        ในปี ค.ศ. 2023 บริษัท Apple ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก Apple