Raspberry Pi 4 vs PC ต่างกันอย่างไร ?

Raspberry Pi 4 และ PC ต่างก็เป็นคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การเลือกว่าจะเลือกใช้แบบไหนจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ

 • สถาปัตยกรรมประมวลผล: Raspberry Pi 4 ใช้สถาปัตยกรรม ARM ในขณะที่ PC ส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x64 ความแตกต่างนี้ส่งผลต่อความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม ARM อาจไม่สามารถทำงานบน PC ได้ และในทางกลับกัน
 • ประสิทธิภาพ: Raspberry Pi 4 มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า PC ส่วนใหญ่ สิ่งนี้หมายความว่า Raspberry Pi 4 จะทำงานช้ากว่า PC ในการประมวลผลงานที่ซับซ้อน เช่น การเล่นเกมหรือการตัดต่อวิดีโอ
 • ราคา: Raspberry Pi 4 มีราคาต่ำกว่า PC ส่วนใหญ่ สิ่งนี้ทำให้ Raspberry Pi 4 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด
 • ขนาดและน้ำหนัก: Raspberry Pi 4 มีขนาดเล็กและเบากว่า PC ส่วนใหญ่ สิ่งนี้ทำให้ Raspberry Pi 4 เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการใช้งานพกพา

ข้อดีของ Raspberry Pi 4

 • ราคาไม่แพง: Raspberry Pi 4 มีราคาเริ่มต้นที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าถูกกว่า PC ทั่วไปมาก
 • กินไฟน้อย: Raspberry Pi 4 กินไฟเพียง 3.8W ในขณะใช้งาน ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย
 • ขนาดเล็กและพกพาสะดวก: Raspberry Pi 4 มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงพกพาสะดวกและติดตั้งได้ง่าย
 • รองรับการใช้งานหลากหลาย: Raspberry Pi 4 สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษา งานอดิเรก และธุรกิจ

ข้อเสียของ Raspberry Pi 4

 • ประสิทธิภาพต่ำกว่า PC ทั่วไป: Raspberry Pi 4 มีโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำที่ต่ำกว่า PC ทั่วไป จึงไม่สามารถทำงานบางอย่างได้เร็วเท่า เช่น การเล่นเกมหรือการตัดต่อวิดีโอ
 • อุปกรณ์เสริมไม่หลากหลายเท่า PC: Raspberry Pi 4 มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกน้อยกว่า PC เช่น จอแสดงผล แป้นพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

ข้อดีของ PC

 • ประสิทธิภาพสูง: PC มีโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำที่สูงกว่า Raspberry Pi 4 จึงสามารถทำงานบางอย่างได้เร็วกว่า เช่น การเล่นเกมหรือการตัดต่อวิดีโอ
 • อุปกรณ์เสริมหลากหลาย: PC มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกหลากหลาย เช่น จอแสดงผล แป้นพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 • รองรับการใช้งานหลากหลาย: PC สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย เช่น การเล่นเกม การตัดต่อวิดีโอ การทำงานออฟฟิศ และอื่นๆ

ข้อเสียของ PC

 • ราคาแพงกว่า Raspberry Pi 4: PC มีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่า Raspberry Pi 4 มาก
 • กินไฟมากกว่า Raspberry Pi 4: PC กินไฟมากกว่า Raspberry Pi 4 จึงสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า
 • ขนาดใหญ่และพกพาไม่สะดวก: PC มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่า Raspberry Pi 4 จึงพกพาไม่สะดวกและติดตั้งยาก

Raspberry Pi 4 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพง กินไฟน้อย ขนาดเล็ก และพกพาสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การศึกษา งานอดิเรก และธุรกิจ

PC เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานหลากหลาย และอุปกรณ์เสริมหลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเล่นเกม การตัดต่อวิดีโอ การทำงานออฟฟิศ และอื่นๆ

การเลือกว่าจะเลือกใช้ Raspberry Pi 4 หรือ PC จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไร หากคุณต้องการคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพง กินไฟน้อย ขนาดเล็ก และพกพาสะดวก Raspberry Pi 4 เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่หากคุณต้องการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานหลากหลาย และอุปกรณ์เสริมหลากหลาย PC เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ LINE ID: @metaxr

สนใจดูสินค้าหน้าเว็บ Click