Nvidia Jetson Nano 4GB

Jetson Nano เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทรงพลังและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และ Machine Learning

Description

Nvidia Jetson Nano เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) บอร์ดนี้ใช้ชิป GPU ของ Nvidia ซึ่งให้พลังการประมวลผลที่เพียงพอสำหรับงาน AI ต่างๆ เช่น การจำแนกประเภทภาพ การระบุวัตถุ และการประมวลผลเสียง

Jetson Nano มีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เชิงพาณิชย์

คุณสมบัติหลักของ Nvidia Jetson Nano ได้แก่:

  • ชิป GPU ของ Nvidia
  • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Quad-core ARM A57
  • หน่วยความจำ LPDDR4 4GB
  • พื้นที่เก็บข้อมูล microSD
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth
  • อินพุตและเอาต์พุตต่างๆ เช่น HDMI, USB, GPIO และ MIPI CSI-2
Go to Top