Leap Motion Controller 2 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมือและนิ้วแบบไร้สัมผัส พัฒนาโดยบริษัท Leap Motion เป็นการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้าด้วยคุณสมบัติ